Sluiten Zoeken

Gedragscode

Gedragscode en code of conduct

Op zakelijk, maatschappelijk en sociaal terrein hecht Blomsma Velpa Sign (onderdeel van Blomsma Groep) veel waarde aan ethisch handelen. We geloven in het belang van een sterke gedragscode die onze medewerkers leidt in hun dagelijkse werkzaamheden. Deze gedragscode vormt de ruggengraat van onze organisatie en bepaalt hoe we met elkaar omgaan, met onze klanten en met onze opdrachtgevers. We zijn er trots op dat we ethisch gedrag stimuleren en onze medewerkers aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen.

Vrij opvraagbaar

Onze gedragscode omvat diverse kenmerkende elementen die ons leidraad bieden. We hechten veel waarde aan ethisch handelen, waarbij we streven naar integriteit in al onze zakelijke activiteiten. Bovendien hebben we een klokkenluidersregeling in plaats, zodat medewerkers misstanden kunnen melden zonder angst voor repercussies. Het naleven van onze kernwaarden staat centraal en we streven ernaar om niet ontvankelijk te zijn voor corruptie en omkoping. We zetten ons in om kinderarbeid te voorkomen en hebben diep respect voor de mens en de verschillende culturen waarmee we in aanraking komen.

Onze gedragscode (Ethical Trade statement) verstrekken wij u graag op aanvraag.

Tegen corruptie

Onze gedragscode benadrukt ook ons zero tolerance beleid ten aanzien van corruptie. We verbieden onze medewerkers om geschenken of geld aan te nemen voor niet-zakelijke doeleinden, en we ontmoedigen het gebruik van gelden en/of goederen met een niet-zakelijke bestemming om opdrachten te verwerven. We streven ernaar om eerlijkheid en integriteit in al onze zakelijke relaties te waarborgen, en we nemen actieve maatregelen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers deze principes naleven.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.